BPKV, wat is dat nu eigenlijk?

BPKV staat voor beste prijs-kwaliteitverhouding, voorheen heette dit document een EMVI plan (economisch meest voordelig). Een BPKV dient ervoor om te bepalen wie de beste prijs-kwaliteitverhouding kan bieden, deze verhouding gaat in principe om de verhouding tussen kwaliteit in eisen en kwaliteit in wensen en dan gaat het om degene die beste balans hierin kan aanbrengen, tegen de beste prijs.

Wie doet de berekening in de BPKV?

De berekening in de BPKV wordt gedaan door de aanbestedende partij, die weten immers als geen ander wat hun verwachtingen zijn en aan welke eisen en wensen moet worden voldaan. De verschillende eisen en wensen krijgen een bepaalde score, en welk BPKV de hoogste score heeft is diegene met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Welke scores worden gehanteerd?

Opnieuw is het aan de aanbestedende partij om te bepalen wat de scores zijn die worden gehanteerd bij de beoordeling van de BPKV. Scores die gebruikt kunnen worden zijn 0-10 of onvoldoende, voldoende. Welke scores worden gebruikt hangt een beetje af van de grootte van het document.

Wat wordt er beoordeeld in een BPKV?

Naast de prijs wordt er in het BPKV vooral gekeken naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Diegene met de laatste prijs biedt meestal ook een wat lagere kwaliteit aan. Dit is niet altijd wenselijk.  Een BPKV speelt in op het verkrijgen van extra kwaliteit, voor een acceptabele prijs. In de voorwaardes van een BPKV wordt vastgelegd wat de minimumeisen zijn van de aanbesteder, dit kan betrekking hebben op de kwaliteit en prestaties.

Er is geen vastgelegde lijst met criteria die behandeld moeten worden in een BPKV. De criteria die worden behandeld worden gekozen door de aanbesteder. Deze zijn uiteraard afhankelijk van wat die belangrijk vindt, maar uiteraard ook passend bij de opdracht, de criteria kan dus voor iedere opdracht verschillend zijn: de ene keer uitgebreid, de andere keer minder uitgebreid.

Waarom kan een BPKV van belang zijn?

Een BPKV kan van belang zijn omdat de aanbesteder hiermee gestimuleerd wordt goed na te denken over de kwaliteit die minimaal is vereist en alle andere wensen die ook meespelen. Daarnaast komen ook als vanzelf de punten aan bod die een meerwaarde kunnen opleveren. Diegene die inschrijven worden geprikkeld om na te denken over de aanbieding die ze willen doen en hoe die aanbieding gedaan kan worden waardoor er zoveel mogelijk eisen en wensen kunnen worden ingewilligd.

Tip: houseoftenders.nl