Gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf: hoe ga je ermee om?

veiligheidskast

Ieder veiligheidsprotocol hoort uiteraard serieus genomen te worden. Maar die regel is op zijn allerstrengste wanneer het gaat om de manier waarop gevaarlijke stoffen worden behandeld!

Dat zal niet zo veel verbazing wekken, dachten we zo. We hebben het hier namelijk wel om chemicaliën en andere substanties die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mens, dier en plant. Transporteren, gebruiken en opbergen ervan is daarom aan strenge regels gebonden. En die moeten nauwkeurig worden nageleefd, wat weer onderhevig is aan de nodige periodieke controles. Evalueer je dit niet vaak genoeg, dan treedt er laksheid op onder personeel en ontstaat er ruimte voor fouten en ongelukken. Met alle gevolgen van dien.

Dus, ongeacht wat je precies gebruikt in jouw bedrijf, waar moet je precies op letten en aan voldoen?

Beperk contact met gevaarlijke stoffen

Dat had je waarschijnlijk zelf kunnen bedenken. Althans, dat hopen we! Om er zeker van te zijn dat er geen onnodig of schadelijk contact met gevaarlijke stoffen op jouw werkvloer ontstaat, moet je:

  • 1: Inventariseren

Breng alle gevaarlijke stoffen in jouw pand in kaart. Neem hier zowel de voorraden op die jij gebruikt in je productieprocessen als degenen die je eventueel zelf fabriceert of als bijproduct worden opgeleverd.

  • 2: Blootstellingsniveau bepalen

Dankzij een kwantitatieve schattingsmethode en/of nauwkeurige meting wordt bepaald wat de mogelijke consequenties zijn van blootstelling aan een schadelijke stof.

  • 3: Maatregelen nemen

Handel direct bij gevaarlijke situaties. Beter nog: voorkom ze! Beschermende kleding is bijvoorbeeld al een vereiste. Verbandtrommels en oog stations moeten eventuele verwondingen en andere kwetsuren direct verhelpen. In de arbocatalogus staat exact vermeld wat jij voor jouw bedrijfstak absoluut in gebruik moet hebben.

  • 4: Wijzigingen evalueren

Renovaties brengen soms veranderingen in de inrichting van jouw pand met zich mee. Op zich niet erg, maar dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor de veiligheid en de naleving van alle protocollen die van kracht zijn. Doe daarom een veiligheidscheck en zorg dat de regels worden aangepast of zelfs aangescherpt wanneer dat nodig is. Voer die sowieso één keer per jaar uit.

Veilig opslaan van gevaarlijke stoffen

Ook al zit een stof veilig in een vat of tank, dan nog kan er een heleboel gebeuren. De opslag kan gaan lekken, bijvoorbeeld. Dat levert risico’s op voor de omgeving en iedereen die bij deze reservoirs in de buurt komt. Zorg daarom dat je lekbakken onder een tank kunt zetten wanneer dat nodig is. Sla stoffen op in veiligheidskannen, waarin ze bovendien vervoerd kunnen worden. De meest gevaarlijke chemische stoffen sla je op in een veiligheidskast.

Persoonlijke bescherming

Iedereen die in de buurt komt van gevaarlijke stoffen moet worden voorzien van beschermende kleding. Zo wordt het risico op verwondingen en erger zwaar verminderd. De protocollen van jouw bedrijf schrijven voor op welke plekken die gedragen moeten worden en hoe lang precies. Bovendien staat daar ook aan welke vormen van persoonlijke bescherming er aanwezig dienen te zijn. Bijvoorbeeld complete overalls, brillen, helmen, oogkleppen, gasmaskers, enzovoorts. Stickers die aangeven welke maatregelen van deze maatregelen van kracht zijn zorgen voor extra duidelijkheid. Ze dienen als visuele reminder van de protocollen, die iedereen zou moeten kennen.