Kosten mediation is afhankelijk van een aantal factoren

Echtgenoten die gaan scheiden kunnen kiezen voor mediation. Wat zijn de kosten mediation? Die zijn afhankelijk van een aantal factoren. Hebben de echtgenoten die gaan scheiden kinderen? Is het een eenvoudige of complexe scheiding? Kunnen de echtgenoten onderling zaken met elkaar bespreken of moeten ze alles bespreken met een mediator? Er wordt een transparant overzicht gegeven van alle kosten die gemoeid zijn met mediation.

Een transparant overzicht van de kosten

Voor een gemiddelde scheiding zijn er 4 tot 6 bijeenkomsten van de echtgenoten met een mediator van 1,5 tot 2 uur nodig. De mediator heeft nog meer tijd nodig. Hij maakt bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant, hij berekent de alimentatie en hij maakt het onderhoudsplan. Ook besteedt hij de nodige aandacht aan de correspondentie. Voor zijn werkzaamheden brengt een mediator doorgaans 175 euro per uur in rekening. Dit zijn echter niet de enige kosten mediation. Worden er derden, zoals een financieel adviseur, een fiscalist of een hypotheekadviseur, ingeschakeld? Dan moeten ook die kosten worden betaald. Is de mediation succesvol verlopen? Dan wordt er door een advocaat een echtscheidingsverzoek ingediend. Daarvoor brengt hij circa 300 euro in rekening. Bovendien moeten er bij de rechtbank circa 300 euro griffierechten worden betaald.

Betalen van een vaste prijs

Wellicht hebben de echtgenoten die gaan scheiden behoefte aan zekerheid wat betreft de kosten mediation. Er zijn mediators die hum diensten aanbieden voor een vaste prijs. Voor een compleet pakket moet dan circa 1500 euro worden betaald. Voor dat bedrag voert de mediator maximaal 7 gesprekken. Ook maakt hij alimentatieberekeningen en stelt hij een echtscheidingsconvenant een ouderschapsplan op. De genoemde vaste prijs is inclusief de kosten van een advocaat die een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Ook de kosten van het inschrijven in de burgerlijke stand van de echtscheidingsbeslissing is in de prijs inbegrepen.

Subsidiemogelijkheden voor mediation

De kosten voor mediation bij een scheiding zijn voor echtgenoten met een bescheiden inkomen waarschijnlijk te hoog. Daarom zijn er subsidiemogelijkheden voor mediation. Echtgenoten met weinig geld en weinig vermogen ontvangen een subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand. Bij het bepalen van het inkomen en het vermogen wordt er door de Raad voor de Rechtsbijstand altijd twee jaar teruggekeken. Wat betreft het inkomen is er een tabel waarin de echtgenoten met een bescheiden inkomen kunnen zien wat met hun inkomen de eigen bijdrage is. Om voor subsidie voor mediation in aanmerking te komen mogen de echtgenoten ook niet teveel  vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een tweede huis, bezitten. Per persoon is een bepaald vermogen vrijgesteld. In 2021 was de vermogensgrens 31.340 euro per persoon. Was het vermogen in 2021 hoger dan het zojuist genoemde bedrag? Dan komt die persoon in aanmerking voor subsidie bij mediation. Ook als je na afloop van de scheiding teveel financieel resultaat overhoudt, kom je niet in aanmerking voor subsidie bij mediation.

Tip: Van Houten Mediation