RI&E uitvoeren: zelf doen of uitbesteden?

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E, is voor werkgevers verplicht, om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet middels een schriftelijke RI&E (laten) inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor zijn medewerkers. Hierin moet een plan van aanpak beschreven worden (waarbij BHV belangrijk is voor ieder bedrijf) en dienen arbeidsongevallen uit het verleden te worden opgenomen. De RI&E mag een werkgever zelf uitvoeren, maar kan natuurlijk ook worden uitbesteed. Hieronder lees je voor- en nadelen van beide opties.

De RI&E zelf uitvoeren

Voordeel 1. Een reden voor de meeste mensen om iets zelf te doen in plaats van een externe partij in te schakelen, is: geld besparen. Dat is ook in dit geval natuurlijk een logische reden, maar wanneer je iets in eigen handen neemt, ben je daar wel meer tijd aan kwijt. En tijd is geld… 

Nadeel 1. Dat brengt ons tot het eerste nadeel van het zelf uitvoeren van de RI&E. Er gaat veel kostbare tijd van medewerkers in zitten.

Voordeel 2. Het voordeel is wel weer dat er over het algemeen sneller draagvlak is binnen de organisatie, omdat de RI&E intern wordt geïnitieerd en uitgevoerd.

Nadeel 2. Bij het uitvoeren van de evaluatie moet er objectief naar de bedrijfssituatie worden gekeken en dit kan lastig zijn voor eigen personeel. Bedrijfsblindheid kan leiden tot een minder goede inschatting van de gevaren en risico’s.

Nadeel 3. Je kunt bij een zelf uitgevoerde RI&E informatie of kennis missen, die een specialist wel in huis heeft.

De RI&E uitbesteden

Voordeel 1. Het uitbesteden van de bedrijfsrisico inventarisatie aan een professionele dienst, bespaart de onderneming tijd.

Nadeel 1. Hoewel je tijd bespaart, geef je geld uit. De uitbesteding van de RI&E vraagt om een kleine investering.

Voordeel 2. Als je de RI&E laat doen door een externe partij wordt er met een onafhankelijke, deskundige blik gekeken naar de bedrijfssituatie en de risico’s daarin. Zo voorkom je bedrijfsblindheid.

Nadeel 2. Zonder plan heeft de Risico-Inventarisatie en Evaluatie nog geen draagvlak binnen de organisatie.

Voordeel 3. Een bedrijf dat gebruikmaakt van een ervaren partij, weet zeker dat het document aan alle wettelijk gestelde eisen en verplichtingen voldoet. Bovendien is een externe deskundige op de hoogte van alle actuele trends en ontwikkelingen.

Ter info

Wie minder dan 25 medewerkers in dienst heeft en gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument, hoeft de RI&E niet te laten toetsen. Wie meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, moet de RI&E wel laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. 

Beide opties hebben zowel voor- als nadelen. We hopen je met dit artikel voldoende informatie te hebben gegeven om een weloverwogen keuze te maken.