Wat is PDCA?

Heb je nog nooit gehoord van de term PDCA, dan ben je hier aan het juiste adres. PDCA is een afkorting die vaak gebruikt wordt in de ondernemerswereld. De wereld van de bedrijven maakt vaak gebruik van dit systeem om zo optimaal te kunnen functioneren en de beste resultaten te leveren.

Wat is PDCA?

PDCA is een managementmodel. Een tool om met je bedrijf en onderneming aan de slag te gaan om de beste resultaten te behalen. Het is een manier om jezelf en je bedrijf aan te sturen op het behalen van de juiste resultaten. Door dit systeem toe te passen, heb je een goed controlemiddel om de kwaliteit van je diensten -en je bedrijf in het algemeen- te bewaken.

De afkorting PDCA

De afkorting PDCA staat voor Plan – Do – Check – Act. Het is een Engelse term die je makkelijk kan omzetten naar onze taal. 

  • Plannen: Maak een plan en beschrijf exact wat je wil bereiken en wat de doelstelling is.
  • Doen: Ga dit plan uitvoeren. Zorg dat er verbeteringen aangebracht worden.
  • Controleren: Ga meten en controleren of de uitvoering van dit plan voor het gewenste resultaat heeft gezorgd.
  • Bijsturen: Evalueren van het hele stappenplan en bijsturen waar nodig.

Dit zijn vier activiteiten die je kan toepassen op elk aspect in je bedrijf. Het is een hulpmiddel dat vaak gebruikt wordt om problemen op te lossen in bedrijven en op een goede manier het management van je bedrijf te sturen. 

Hoe werkt de PDCA Cyclus?

De PDCA cyclus bestaat uit de vier hierboven vernoemde delen. Je doorloopt de vier stappen, om te kijken of er zich een probleem voordoet. Deze cyclus kan je oneindig vaak herhalen totdat jij de gewenste resultaten behaalt. 

Wil je dit succesvol doen, dan is het aan te raden een duidelijke structuur aan te brengen. Zo maak je iedereen duidelijk wat de intentie is van het proces en wat het eindresultaat moet zijn. Neem de vier stappen van de PDCA-Cyclus door en herhaal deze zo vaak als nodig tot jij de gewenste resultaten ziet. 

Voordelen als je werkt met dit systeem

Door te werken met het PDCA systeem ben je altijd in staat de controle te behouden over de kwaliteit die je aflevert. Het is een oneindig draaiende cirkel die je steeds op het juiste pad houdt. 

Door deze cyclus in gang te houden, kan jij je werk nakijken, bijsturen, controleren en aanpassen waar nodig. Op deze manier kan ieder voor zichzelf zijn prestaties verbeteren en kan je samen zorgen voor een goed geheel.

PDCA in combinatie met GRC

Wil jij gaan voor absolute kwaliteit dan is het een goed idee ook gebruik te maken van de GRC-tool. Governance, Risk & compliance. 

GCR is een term die we gebruiken om alle zaken die te maken hebben met beveiliging van informatie, privacy en wetgeving samen te brengen. Dit zijn niet noodzakelijk de leukste aspecten van een bedrijf maar ze zijn wel belangrijk. Door dit netjes op orde te zetten, kun jij je beter focussen op de commerciƫle doelen die je wil bereiken met jouw bedrijf.