Welk afval mag in welke container?

Welk afval mag nou in welke container weggegooid worden? Bij een bedrijf als Spapensverhuur kun je containers huren voor je afval. Het afval wat hierin terecht komt, moet er natuurlijk wel in mogen en daarom moet het afval bij de juiste afvalgroep horen. Verschillende soorten afval moeten in verschillende containers. Maar welk afval moet in welke container van containerbak.com? Dit kan soms verwarrend zijn en daarom wordt dit hieronder uitgelegd.

De verschillende soorten afval in afvalgroepen onderverdeeld

Afval is met betrekking tot afvalverwerking onderverdeeld in verschillende afvalgroepen. Als eerste pmd afval, bij het pmd afval mogen lege plastic flessen, metalen verpakkingen en drinkpakken van karton. Bijvoorbeeld metalen eetbakjes, slagroombussen of haarlakspuiten mogen bij het pmd afval weggegooid worden. Aluminiumfolie, bijvoorbeeld verwerkt in een zak chips, mag niet in het pmd afval terecht komen. Als tweede is er een aparte afvalverwerking voor papier en karton. Het papier en karton moet hierbij wel schoon en droog zijn. Naast pmd en karton afval is er ook een aparte afvalverwerking voor glas. 

Bij glas horen glazen flessen en potten. Het glas moet ook schoon en leeg zijn. Daarnaast is er ook een afvalgroep voor GFT afval. De afkorting GFT staat voor groenten-, fruit- en tuinafval. Bladeren, bloemen en etensresten zoals groenten, fruit, vlees en brood mogen in het GFT afval. Ook ontlasting van kleine dieren en wc-papier mag bij dit afval. Vloeibare etensresten, theezakjes en koffiepads mogen niet bij het GFT afval. Als laatste afvalgroep is er restafval. Bij het restafval mag al het afval weggegooid worden dat niet bij een van de andere afvalgroepen mag. Restafval is de enige afvalgroep waarbij het afval niet gerecycled wordt.

De kleuren van de containers uitgelegd

Containers hebben verschillende kleuren om zo duidelijker te maken hoe het afval gescheiden moet worden. In de groene container mag het GFT afval zoals etensresten en tuinafval. In de blauwe container mag papier en karton. De oranje container is voor het PMD afval en de grijze container is voor het restafval. Glas en textiel hoort niet thuis in één van deze containers en moet gescheiden ingeleverd worden in de daarvoor bestemde glas- of textielcontainer in de buurt.